Blog Image

Jutstrom.se - Opinionated

Gamla testamentet

Books Posted on 15 May, 2010 22:20:43

smiley

Det har tagit mig cirka ett och ett halvt år att ta mig igenom den första delen av Bibeln. Det är en fruktansvärt tråkig och tjatig bok, där allting upprepas gång på gång på gång. Känns nästan som en form av indoktrinering – läser man en sak tillräckligt många gånger blir den till slut sann.

Det mest intressanta med att ha läst denna del av Bibeln är att man ser hur mycket den missbrukas. Många av de citat som nämns i olika media är ibland totalt frikopplade från det som står runtikring, vilket kan göra att de får en helt annan betydelse än vad som var tänkt. Intressant är också hur vissa delar aldrig citeras…

Nedan har jag sammanställt lite kort information om varje bok och har ibland lagt till några tänkvärda citat:

Första Moseboken

Gud skapar jorden och människan, Noas ark, Jakob och Josef.

Det mesta av texten utgörs av uppräkningar av släktträd. Dessutom upprepningar av samma mening flera gånger i samma stycke.

Citat: (Vi ska alla utrotas.)

“Men en oomskuren av mankön, en vilkens förhud inte har blivit omskuren, han ska utrotas ur sin släkt. Han har brutit mot mitt förbund.” (Första Moseboken 17:14)

Andra Moseboken

Mose för ut sitt folk ur Egypten, de tio budorden.

Det mesta av texten utgörs av detaljerade beskrivningar av hur ett tempel ska byggas åt Gud, och sedan lika detaljerat över hur det byggs. Och ja, mycket upprepningar. Dessutom en hel del ologiska händelser.

Citat: (Hur många gånger kan boskapen dödas och ändå finnas kvar?)

“Och dagen därefter gjorde Herren så, och all egyptiernas boskap dog.” (Andra Moseboken 9:6)

“Då tog de sot ur smältugnen och trädde inför Farao, och Mose strödde ut det, upp mot himmelen. Och av det uppstod bulnader, som slog ut med blåsor, på människor och boskap.” (Andra Moseboken 9:10)

“Och i hela Egyptens land slog haglet ned allt som fanns på marken, både människor och djur.” (Andra Moseboken 9:25)

“Och vid midnattstiden slog Herren allt förstfött i Egyptens land, från den förstfödde hos Farao, som satt på tronen, ända till den förstfödde hos fången, som satt i fängelset, likaså allt förstfött bland boskapen.” (Andra Moseboken 12:29)

Tredje moseboken

De tio budorden i mer detalj

Detaljerade (upprepade) beskrivningar av de lagar som gäller för Israels folk, de offer som måste göras samt vad som gäller om lagarna bryts. Det går helt klart åt en hel del boskap för att hålla Herren nöjd. I denna del märks det också tydligt att Herren inte är särskilt jämlik – kvinnor är helt klart missgynnade.

Citat: (Homosexuella män [homosexuella kvinnor omnämns inte], häxor och hädare av Herrens namn ska dö!)

“Om en man ligger hos en annan man som man ligger hos en kvinna, så gör de båda en styggelse. De skall straffas med döden.” (Tredje Moseboken 20:13)

“När någon, man eller kvinna, befattar sig med andebesvärjelse eller spådom, skall denne straffas med döden. Man skall stena honom, blodskuld vidlåter honom.” (Tredje Moseboken 20:27)

“Och den som smädar Herrens namn skall straffas med döden. Hela menigheten skall stena honom. Vare sig det är en främling eller en infödd som smädar Namnet, skall han dödas.” (Tredje Moseboken 24:16)

Fjärde Moseboken

Mose leder Israels folk till Kanaan där de planerar att slå ihjäl alla invånare och därefter flytta in.

Återigen tråkiga redogörelser av släktled, lagar, offer och bytesfördelning. Inte mycket handling.

Citat: (Inget speciellt, så jag tog något de flesta nog känner igen – välsignelsen över Israels barn.)

“Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid.” (Fjärde Moseboken 6:24-26)

Femte Moseboken

Mose redogör för vad de gjort hittills innan han lämnar över befälet till Josua.

Väldigt mycket upprepande av vad som stod i Mosebok 2-4. Intressant är dock att Gud knyter ett nytt förbund med Israels folk vilket bör innebära att lagarna i de tidigare Moseböckerna inte då längre gäller – dock kommer det en hel del nya. Men om någon citerar de tidigare Moseböckerna kan det ju vara roligt att påpeka. smiley

Citat: (Tips på barnuppfostran, hur man skaffar sig en fru och vad man inte ska göra i ett slagsmål.)

“Om någon har en vanartig och uppstudsig son, som inte lyssnar till sin faders och sin moders ord, och som, fastän de tuktar honom, ändå inte hör på dem, så skall hans fader och moder ta honom och föra honom ut till de äldste i staden, till stadens port. Och de skall säga till de äldste i staden: ‘Denna vår son är vanartig och uppstudsig och vill inte lyssna till våra ord utan är en frossare och en drinkare.’ Då skall allt folket i staden stena honom till döds: du skall skaffa bort från dig allt vad ont är. Och hela Israel skall höra det och frukta.” (Femte Moseboken 21:18-21)

“Om däremot en man träffar en jungfru som inte är trolovad och han tar fatt henne och ligger med henne och de ertappas, så skall mannen som låg med flickan ge åt flickans fader femtio siklar silver och ta henne själv till hustru, därför att han har kränkt henne. Han får inte skilja sig från henne, så länge han lever.” (Femte Moseboken 22:28-29)

“Om två män träter med varandra, och den enes hustru kommer för att hjälpa sin man mot den andre, när denna slår honom, och hon därvid räcker ut sin hand och fattar i hans blygd, så skall du hugga av henne handen utan att visa henne någon skonsamhet.” (Femte Moseboken 25:11-12)

Josua

Josua leder Israels folk in i Kanaans land och de utrotar alla män, kvinnor och barn som redan bor där och tar deras städer.

Detaljerade beskrivningar av hur landet erövras och fördelas.

Citat: (Det låter fint att det är fred, men var det inte det innan också?)

“Så intog Josua hela landet, alldeles som Herren hade lovat Mose. Och Josua gav det till arvedel åt Israel, efter deras avdelningar och stammar. Och landet hade nu ro från krig.” (Josua 11:23)

“Och jag gav er ett land som du inte hade lagt ner något arbete på, likaså städer som ni inte hade byggt, och i dem fick ni bo. Och av vingårdar och olivplanteringar som ni inte planterat fick ni äta.” (Josua 24:13)

Domarboken

Israels folk bryter mot Guds förbund, straffas med att bli slavar åt andra folk och en hjälte befriar folket efter ett antal år. Detta repeteras åtskilliga gånger. Mest kände hjälten är nog Simson, som också måste vara en av de dummaste människorna någonsin. Trots att Delila tre gånger försökt få honom mördad berättar han ändå hemligheten om sitt hår.

Man förvånas över att Herren inte bara ger upp när hans utvalda folk uppenbarligen inte klarar att följa hans förebud, gång på gång på gång.

Citat: (Mer trevlig kvinnosyn.)

“Medan de så gjorde sina hjärtan glada, omringades plötsligt huset av männen i staden, onda män, som bultade på dörren. Och de sade till den gamle mannen, som rådde om huset: “För hit ut den man som har kommit till dit hus, så vi får känna honom.” Då gick mannen som rådde om huset ut till dem och sade till dem: “Nej, mina bröder, gör inte så illa. Eftersom nu denne man har kommit in i mitt hus, må ni inte göra sådan galenskap. Se, jag har en dotter som är jungfru, och han har själv en bihustru. Dem vill jag föra hit, så kan ni kränka dem och göra med dem vad ni finner för gott. Men med denne man må ni inte göra någon sådan galenskap.” (Domarboken 19:22-24)

Rut

En kvinna skaffar sig en man genom att vara snäll och god.

Mycket kort och intetsägande kapitel.

Första Samuelsboken

Historien om Samuel, Saul och hur slutligen David blir ledare för Israels folk, bland annat genom att besegra Goljat.

Många historier om förräderi och förlåtande men också lika grymma strider som i tidigare kapitel.

Citat: (Att tvivla på gud är en synd samt mer människokärlek.)

“Ty motsträvighet är trolldomssynd, och motspänstighet är avguderi och husgudsdyrkan.” (Första Samuelsboken 15:22)

“Och så ofta David härjade i landet, lät han varken män eller kvinnor bli vid liv.” (Första Samuelsboken 27:9)

“Men att David lät varken män eller kvinnor bli vid liv och komma till Gat, det skedde därför att han tänkte: “De kunde annars förråda oss och säga: ‘Så och så har David gjort, så har han betett sig under hela den tiden han har bott i filistéernas land'”” (Första Samuelsboken 27:11)

Andra Samuelsboken

Davids tid vid makten.

Historier om förräderi och dåliga val. Inte ens Israels kung klarar av att hålla Herren nöjd hela tiden.

Första kungaboken

Första halvan beskriver kung Salomon och byggandet av hans tempel. Andra halvan handlar om efterföljande kungar och allt ont de gör mot Herren samt hur de bestraffas (mycket godtyckligt).

Det verkar omöjligt att tillfredsställa Herren, trots att han själv väljer ut vilka som ska bli kungar. När de sedan gör något ont varierar straffet från att de blir dödade, deras (oftast ofödda) söner blir dödade eller hela släkten utrotas. Dessutom är de i krig nästan hela tiden (i Herrens namn).

Citat: (Viktig punkt ur frimurarsammanhang – schh, säg inget.)

“Pelarna satte han upp vid förhuset till tempelsalen. Den pelare han ställde upp på högra sidan gav han namnet Jakin, och den han ställde upp på vänstra sidan gav han namnet Boas.” (Första kungaboken 7:21)

Andra kungaboken

Fortsatt beskrivning av kungar, deras efterföljare och vad ont de gjorde i Herrens ögon

Som vanligt är det inte många som gör rätt i Herrens ögon och de bestraffas för sina synder.

Citat: (Herren följer inte sina egna lagar precis – tidigare har han dödat söner [se t.ex. Första kungaboken], dessutom är han inte särskilt nöjd med det utvalda folket)

“Men mördarnas barn dödade han inte, i enlighet med det som var föreskrivet i Moses lagbok, där Herren befallt och sagt: “Föräldrarna skall inte dödas för sina barns skull, och barnen ska inte dödas för sina föräldrars skull, utan var och en skall dö genom sin egen synd.”” (Andra kungaboken 14:6)

“- detta därför att de har gjort vad ont är i mina ögon och ständigt förtörnat mig, från den dag då deras fäder drog ut ur Egypten ända till denna dag.'” (Andra kungaboken 21:15)

Första krönikeboken

En uppräkning av alla släktled från Adam till David.

Bara en massa namn. Känns som ett sådant kapitel som ofta citeras som ett bevis på att Bibelns är sann – om alla släktled är uppräknade måste det ju vara sant…

Andra krönikeboken

Beskrivning av kungar, deras efterföljare och vad ont eller gott de gjorde i Herrens ögon

En upprepning av Andra kungaboken, med mer detalj i vissa avseende och mindre i andra.

Esra

Judarna, som efter att ha blivit tillfångatagna av den persiske kungen som straff för sina synder, blir åter frigivna och återvänder hem.

Beskrivning av alla befriade släkter och byggandet av ett nytt tempel.

Citat: (Blandäktenskap är inte tillåtet.)

“Ty av deras döttrar har de tagit hustrur åt sig och åt sina söner, och så har det heliga folket blandat sig med de främmande folken. Och furstarna och föreståndarna har varit de första att begå sådan otrohet.” (Esra 9:2)

“Och prästen Esra reste sig och sade till dem: “Ni har varit otrogna, genom att ni har tagit till er främmande kvinnor, och därigenom ökat Israels skuld.”” (Esra 10:10)

Nehemja

Nehamja beskriver hur återställandet av Jerusalem gick till.

En kille som är ganska uppfylld av sig själv och sin präktighet.

Citat: (Mer kritik mot blandäktenskap.)

“På den tiden såg jag också judiska män som tagit till sig asdoditiska, ammonitiska och moabitiska kvinnor. Och deras barn talade till hälften asdoditiska – ty judiska kunde de inte tala riktigt – eller något av de andra folkens tungomål. Då förebrådde jag dem detta och uttalade förbannelser över dem, ja, några av dem slog jag och ryckte jag i skägget, Och jag besvor dem vid Gud och sade: “Ni skall inte ge era döttrar åt deras söner, inte heller ska ni av deras döttrad ta hustrur åt era söner eller er själva.”” (Nehemja 13:23-25)

Ester

En kung får rådet att utrota alla judar. Dock så är drottningen av judisk börd och räddar sitt folk, som sedan vänder andra kinden till (?) och mördar sina motståndare istället.

Efter allt motstånd mot blandäktenskap i de tidigare kapitlen så visar det sig vara just detta som räddar judarna.

Citat: (Order och kontraorder)

“Sedan sändes brev ut med illbud till alla kungens hövdingdömen, att man skulle utrota, dräpa och förgöra judarna, både unga och gamla, både barn och kvinnor, alla på en och samma dag, nämligen på trettonde deagen i tolfte månaden, det är månaden Adar, varvid också deras ägodelar som byte skulle ges vid plundring.” (Ester 3:13)

“att kungen tillät judarna i varje särskild stad att församla sig till försvar för sitt liv och att i varje folk och hövdingdöme utrota, dräpa och förgöra alla beväpnade skaror som angrep dem, liksom barn och kvinnor, varvid också deras ägodelar som byte skulle ges till plundring.” (Ester 8:11)

Job

Job följer alla Guds bud med ett leende på läpparna. Detta irriterar Gud (han anser det vara högmod) och straffar Job genom att ta bort alla hans ägodelar och ge honom en hemsk sjukdom. Job fortsätter dock envist att upphöja Gud och blir till sist förlåten och belönad.

En historia där det hela tiden förs fram hur fantastisk Gud är samtidigt som själva historien snarare utpekar Gud som elak och självisk.

Citat: (Rättvisans Gud(?), tänk på att tacka Gud så fort du tycker något är vackert och Var du där?)

“Ty med storm hemsöker han mig och slår mig med sår på sår, utan orsak” (Job 8:17)

“Hände det, när jag såg solljuset, hur det sken, och månen, hur härlig den gick fram, att mitt hjärta hemligen lät sig bedåras så att jag med handkyss gav dem min hyllning? Nej, också det hade varit en straffbar missgärning – därmed hade jag ju förnekat Gud i höjden.” (Job 31:26-28 )

“Var var du när jag lade jordens grund? Säg det, om du har så stort förstånd.” (Job 38:4)

<!–
WriteFlash('’);
//–>

Psaltaren

Böner och sånger till och om Gud.

Den ena bönen är den andra lik. Långt och tråkigt (händelselöst) kapitel.

Citat: (Gud är inte god, men är ändå bättre än människor och andra (?) gudar.

”Gud är en rättfärdig domare och en Gud som dagligen vredgas. Om någon inte vill omvända sig, så vässar han sitt svärd, sin båge spänner han och gör den redo, och han riktar mot honom dödande skott, sina pilar gör han brinnande.” (Psaltaren 7:12-14)

”Ty Herren älskar vad rätt är och överger inte sina fromma, evinnerligen blir de bevarade, men de ogudaktigas avkomma blir utrotad.” (Psaltaren 37:28)

”Bättre är att ta sin tillflykt till Herren än at förlita sig på människor.” (Psaltaren 118:8)

”Ty jag vet att Herren är stor, att vår Herre är förmer än andra gudar.” (Psaltaren 135:5)

Ordspråksboken

Visa ord av visa män.

Eller? Mycket av de ordspråk som finns handlar om hur den fattige ska vara nöjd med sin lott och inte sträva efter rikedom och om hur kloka och visa kungar är och därför ska åtlydas.

Citat: (Att vara fattig är inte kul, barnaga är ett måste och om du inte söker Herren förstår du ingenting.)

”Även av sina närmaste är den fattige hatad, men den rike har många vänner.” (Ordspråksboken 14:20)

”Stolthet går före undergång, och högmod går före fall.” (Ordspråksboken 16:18)

”Låt inte gossen vara utan aga, ty om du slår honom med riset, så bevaras han från döden. Ja, om du slår honom med riset, så räddar du hans själ undan dödsriket.” (Ordspråksboken 23:13)

”Den som gräver en grop, han faller själv däri, och den som vältrar upp en sten, på honom rullar den tillbaka.” (Ordspråksboken 26:27)

”Onda människor förstår inte vad rätt är, men de som söker Herren förstår allt.” (Ordspråksboken 28:5)

Predikaren

En klok man redogör för det han har lärt sig under sin levnadstid. Han har kommit fram till att det egentligen kvittar vad man gör – vi kommer alla att dö, fattig som rik, god som ond. Därför måste vi uppskatta de dagar vi har på jorden samt tro på Gud.

Predikarens erfarenheter är väl inget revolutionerande – dock så är slutsatsen intressant eftersom det inte framgår varför man ska tro på gud, det bara är så.

Citat: (Visst är det en klok man?) smiley

”När jag vände mig med mitt hjärta till att tänka efter och begrunda, och till att söka visheten och det som är huvudsumman, och till att förstå ogudaktigheten i dess dårskap och dåraktigheten i dess oförnuft, då fann jag något som var bittrare än döden; kvinnan, hon som själv är ett nät, och har ett hjärta som är en snara, och armar som är bojor. Den som behagar Gud kan undkomma henne, men syndaren blir hennes fånge. (Predikaren 7:26-27)

Höga visan

En kärlekssång mellan en man och en kvinna.

Kort kapitel som inte riktigt passar in bland de andra.

Jesaja

Profeten Jesaja pratar om synder och straff och handlingen är en upprepning av vad som hänt i tidigare kapitel, bara ur en annan synvinkel.

Kapitlet känns mycket som en upprepning av vad som stått i tidigare kapitel.

Citat: (Eller som en man som är riktigt sjuk…) smiley

”Man förskräcks, man grips av ångest och kval, ja, våndas som en barnaföderska.” (Jesaja 13:8)

Jeremia

Profeten Jeremia springer omkring och berättar för allt och alla om hur de syndat och att de därför kommer att straffas av Gud. Vilket de sedermera blir.

Jag hade inte heller lyssnat på någon som var så negativ hela tiden. Det pratas också en hel del om falska profeter – men hur ska den som lyssnar veta vem som är den äkta?

Citat: (En fredsälskande gud?)

”Förbannad vare den som försumligt utför Herrens verk, förbannad vare den som dröjer att bloda sitt svärd.” (Jeremia 48:10)

Klagovisorna

Jerusalems invånare klagar på det straff de drabbats av och ber om förlåtelse.

Gnälligt kapitel. smiley

Hesekiel

Ännu en profet som går omkring och berättar för allt och alla om hur de kommer att straffas för sina synder.

Sådant som redan inträffat i tidigare böcker, men nu ur en annan synvinkel.

Citat: (Bättre att synda och ångra sig än tvärtom)

”Men om den ogudaktige omvänder sig från alla de synder som han har begått, och håller alla mina stadgar och övar rätt och färdighet, då skall han förvisso leva och inte dö. Ingen av de överträdelser han har begått skall då tillräknas honom. Genom den rättfärdighet han har övat skall han få leva.” (Hesekiel 18:21)

”Men om den rättfärdige vänder om från sin rättfärdighet och gör vad orätt är, alla sådana styggelser som den ogudaktige gör – skulle han då få leva, om han gör så? Nej, inget av all den rättfärdighet han har övat skall då kommas ihåg, utan genom den otrohet han har begått och den synd han har övat skall han dö.” (Hesekiel (18:24)

”Om den rättfärdige vänder om från sin rättfärdighet och gör vad orätt är, så måste han just därför dö. Men om den ogudaktige vänder om från sin ogudaktighet och övar rätt och rättfärdighet, då skall han just därför få leva.” (Hesekiel 33:18-19)

Daniel

Livet och uppenbarelserna hos ännu en profet. Daniel är också duktig på att irritera folk med sina profetier och Herren får flera gånger rädda honom då han gått över gränsen.

Det är inte lätt att vara profet.

Hosea

Ännu en profet.

Börjar bli lite tjatigt nu.

Joel

Herrens ord såsom de kom till Joel – om hur Herren ska förgöra allt och alla om de inte omvänder sig till honom.

Fri vilja är det inte precis tal om – omvänd dig eller dö är valet.

Amos

Ännu mer hot mot Israels folk, men även löften om en ljus framtid.

Gud är inte precis vänlig i det han säger, utan fortsätter att hota allt och alla som inte följer honom.

Citat: (Hot verkar inte fungera, och är Gud schizofren?)

”Jag lät er gå med tomma munnar i alla era städer, jag lät er sakna bröd på alla era orter. Och likväl har ni inte omvänt er till mig, säger Herren.” (Amos 4:6)

”Jag sände pest bland er. Jag dräpte era unga män med svärd och lät era hästar bli tagna som byte, och stanken av era fallna skaror lät jag stiga upp och komma er i näsan. Och likväl har ni inte omvänt er till mig, säger Herren.” (Amos 4:10)

”Jag lät en omstörtning drabba er, liksom när Gud omstörtade Sodom och Gomorra, och ni var som en brand, ryckt ur elden. Och likväl har ni inte omvänt er till mig, säger Herren.” (Amos 4:11)

Obadja

Mer löften om straff.

Människor blir ju så mycket lyckligare av att leva under hot. smiley

Jona

Jona vill inte utföra Guds befallning och blir därför kastad i havet och uppäten av en stor fisk. Då blir han omvänd.

Kort kapitel där Gud visar sin nåd genom att skona Nineve från undergång.

Mika

Gud hotar städerna Samaria och Jerusalem om bestraffning.

Mer hot – en taktik som inte verkar fungera.

Nahum

Nineve förstörs för sina invånares synders skull.

Den nåd som tidigare uppvisades gällde inte så länge.

Habackuk

Habackuk ifrågasätter varför världen ser ut som den gör, med syndare som förblir ostraffade.

Den eviga frågan om varför det finns synd i världen och hur Gud kan tillåta detta. Finns dock inte heller här något riktigt svar.

Sefanja

Gud berättar än en gång om hur alla ska bestraffas för sina synder.

Munter läsning.

Citat: (Gud är i alla fall ärlig om vad han vill ha – enhällig dyrkan)

”Se, då skall jag ge åt folken nya renade läppar, så att de allesammans åkallar Herrens namn och enigt tjänar honom.”

Haggai

Gud ger genom profeten budskapet att hans palats på nytt ska byggas upp.

Gud är nu snäll igen, så länge han blir dyrkad.

Sakarja

En framtida vision om en tid då alla lever i harmoni och tillbeder Gud.

Huruvida denna tid inträffat eller inte vet jag inte.

Malaki

Gud tycker inte han har blivit dyrkad tillräckligt och förebrår folket.

Vissa är svåra att tillfredsställa.Little Boots – Hands

Music Posted on 15 May, 2010 20:31:55

smileysmileysmiley

A sweet and charming pop album.